10 Eylül 2014 Çarşamba

ARICILIKDA SONBAHAR BAKIMI

Arılarda kış kayıplarının azaltılmasında sonbahar bakımının önemi büyüktür. Sonbahar bakım ve beslemesine bal hasadından sonra başlanır. Kolonilerin kışı geçirmek için yeterli bala sahip olup olmadıkları incelenir, aynı zamanda ana arı kayıplarının meydana gelip gelmediğine bakılır. Arıların kışı en az kayıpla atlatabilmeleri için, her koloni dikkatle gözden geçirilerek besin ihtiyaçları ve koloninin gücü ayrı ayrı belirlenir. Yapılan incelemeler koloni kartına not edilir. (Bakınız 3. bölümdeki koloni kartı.)
Sonbahar Bakımında Nelere Dikkat Edilmelidir?
Ana Arının DeğiştirilmesiAna arısı yaşlanmış veya bal hasadından sonra ana arısını kaybetmiş olan kolonilere çiftleşmiş genç ana arı verilmelidir. (Ana arı uygulaması için bakınız 1. Bölüm.)
Zayıf Kovanların BirleştirilmesiSonbaharda ana arısını kaybetmiş kovanlara verilecek yeterli sayıda çiftleşmiş genç ana arı yoksa, bu durumda anasız olan zayıf kovanlar birleştirilmelidir. (Birleştirme işlemi için bakınız 3. Bölüm.)
Suni Oğul Hazırlığı

Bal hasadı sonunda kuluçkalığa sığmayan çok güçlü koloniler varsa, bunlar yeni çiftleşmiş genç bir ana arı ile bölünmeli ve suni oğul üretilmelidir. (Ana arı uygulaması için bakınız 1. Bölüm.)
Besin KontrolüTecrübesiz bir arıcı, kışın bir koloninin ne kadar bala ihtiyacı olduğunu tahmin edemez. Koloninin kuvvet durumu, yavru yetiştirme faaliyeti ve kovana taşınan bal özünün cinsi, koloninin bal ihtiyacını etkiler. Genel olarak, hasattan sonra koloninin kışlık bal ihtiyacı olarak, her arılı çerçeve için bir balı çerçeve (2 kg sırlı bal içeren) kovanda bırakılmalıdır. Aynı zamanda, kolonide yavru gelişimini sağlamak için yeterli sayıda polenli çerçeve bulundurulmalıdır.
Sonbahar şuruplaması ana arının yeniden yumurta bırakmasını hızlandırır. Böylece genç nesil kışı sağlıklı olarak geçirir.
Yeterli kışlık besinle (bal ve çiçek tozu) kışlatılmamış kolonilerin, ana arısı ne kadar genç ve yumurtlama gücüne sahip olursa olsun, işçi arı kadrosu ne kadar kuvvetli ve genç işçi arılardan meydana gelirse gelsin, kışı uzun ve ağır geçen yörelerde gıda yetersizliğinden ölecekleri; kışı atlatsalar bile, ilkbaharda büyük kayıplar vererek çok zayıf kalacakları, sayılarını geliştirip nektar toplama mevsimine kuvvetli giremeyecekleri unutulmamalıdır. Bu tip koloniler, hastalıklara karşı dirençsiz olurlar, arıları verimden düşer ve hastalanmaları kolay olur.
Hastalık Kontrolü
Kolonilerde Kireç Hastalığı, Amerikan Yavru Çürüklüğü, Avrupa Yavru Çürüklüğü, Nosema ve diğer mantar türü veya bakteriyel hastalıkların bulunup bulunmadığı dikkatle incelenmelidir. Hastalıklı kolonilere rastlanmış ise mutlaka konu ile ilgili bir uzmana başvurulmalıdır.
Varroa Mücadelesi: Sonbaharda kolonideki arı miktarı, doğal ölümlerin başlaması ile birlikte giderek azalırken, aynı kovanda arı başına düşen Varroa sayısı hissedilir biçimde artar.
Sonbahar sonlarında Varroa mücadelesi yapılmadığı takdirde, kışın, bilhassa kışı ılık geçen bölgelerde koloni kayıpları kaçınılmaz olur.
Varroa mücadelesi yavrusuz dönemde, bal hasadından sonra yapılmalıdır.
İlaçlamada Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilaçlar, uygun zamanda ve uygun dozda kullanılmalıdır.
Özetle, Sonbahar Bakımında;
  • Kovanda yeterli bal bırakılmalıdır.
  • Varroa mücadelesi yapılmalıdır.
  • Arılar kapladığı alan içinde bölme tahtası ile sıkıştırılmalıdır.
  • Arılık yeri seçilirken rutubetsiz, yoldan ve su birikintilerinden uzak, dere yatağı olmayan, rüzgar almayan, güney ya da güneydoğu yönüne bakan yerler seçilmelidir.
  • Kovanların yerden teması kesilmelidir.
  • Örtü bezi kalınlaştırılmalıdır.
Dikkat! Arı kolonileri mutlaka doğal bal ile kışlatılmalıdır.

Arıcı 07 ANTALYA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder