3 Şubat 2013 Pazar

TÜRKİYEDEKİ ARICILIK SORUNLARINI NASIL ÇÖZERİZ?


 Tüm dünyada düşük verimin sorunları ortak olup,şöyle sıralamak mümkün olabilir.Daha fazla gezgincilik verimi artırmaz.İşletme masrafını artırır.Gezgincilik sonucu melezlenme hızlanmakta olup,bu sorun giderilmelidir.Verim azaldığı için şeker beslemesi artar,balın kalitesi düşer.İşletmelerin girdisi arttığı içinarıcılık kısır bir işe dönüşmekte,beceremeyen arıcılar arıcılığı bırakmaktadır.Halbuki arıcılığın geliştiği ülkeler flora yapısına uygun ,direnci iklime ve toporrofyaya uyum sağlayan  verimli ırk ana arılar kullanmaktadırlar.Almanya;Karniol,Avusturya,Akdeniz kıyısı ülkeler ve israil,italyan gibi ana arı ırkları kullanmakda,bölgelerine uyumlu ırklarla üretim yapmaktadırlar.Arıcılar ana arı sevdasında değil verim alacağı ırkı bilmekdedirler.Arıcılar,Arılarının ana arılarını yıllık veya 2 yılda bir kez değiştirmekte arılarda verim düşüklüğünü önlemektedirler.İhtiyaçları olan anaçları öncelikle kendileri veya sertifikalı ana arı kullanmaktadırlar.
                     Ülkemizde bu sorun bölgelere uygun kaliteli ana arılarla çözülür.Kafkas,Anadolu ve Muğla  ülkenin doğal ırkları olup,buna mukabil akdeniz kıyı şeridindede Kıbrıs arısı adını verdiğimiz gri arıda çok yıllardan beri ülkemizde kullanılmaktadır.Bundan dolayı Doğu ve kuzey doğu Anadolu bölgelerinde Kafkas ırkı hakim olup,bu bölgelerin flora yapısına uygun ırkdır.Ayrıca bu ırkın safları bu bölgelerde oldukça verimlidir.İç Anadolu Marmara ve Trakya Anadolu arısının hakim olduğu bölge olup,bu bölgelerde kafkasda kullanılmaktadır.Ticari anlamda üreticilik yapan kişi ve tüzel kuruluşların garantili sertifikalı denenmiş ana arıları pazara sunması gerekmektedir.Arıcılık yapan üreticiler bölgelerine uygun ana arılar kullanmalı,ana arı üretmeyi becerebilmeli arılığında ana arı üretebilecek saf bölgeye uyumlu ana arılar bulundurmalıdır.Bu saf ana arılardan ana arılar üreterek kullanmalıdır.Arıcılıkda iki yılda değiştirilmesi gereken ana arılar açıkladığım konulara uygun olarak yıllık bahar mevsiminde değiştirilecek olursa,kolonilerin gerçek bal verimleri 20-30 kg seviyesine yükselecektir.
                    Bu hususlara dikkat ederek gerekli tedbirler erken baharda alınmalı,ana arılar yetiştirilerek kovanların ana arıları değiştirilmelidir.

Arıcı 07 ANTALYA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder